دکتر آرش ایزدی

 

Dr. Arash Izadi

وکیل دکتر آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

فوق دکترای حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شانگهای

دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه شیامن – چین

داور بین المللی مرکز داوری بین المللی اتاق  ٬ ایران ٬ مرکز داوری بین المللی شانگهای٬ مرکز داوری بین المللی تایلند ٬ مرکز داوری بین المللی تجاری و اقتصادی چین ٬ داور دادگاه بین المللی داوری شنژن

استاد دانشگاه و مدرس  داوری تجاری بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی ( مقطع فوق لیسانس) 


Attorney

Dr. Arash Izadi

LL.B LL.M Ph.D PostDoc

Private International Law

 

Certified    

Attorney at Law & Legal  Adviser   

              License Number: 45840

          Iranian Bar Center- TEHRAN

“Partner”

International Commercial Arbitrator 

Arbitrator Panelist of ACIC – CETAC – SHIAC – THAC – SCIA

Professor of Private International Law & International Arbitration 

Unit 11, Second Floor, No.2 Taheri lane
Artesh sq. Tajrish
Tehran 19578-36654
Iran

Tel: +98-21-222 99 820
Fax: +98-21-22808148

Mobile: +98-9121997255

China  : +86-15001874720  (中国)

Email:  arash_law@yahoo.com

arash.izadi@izadilawoffice.com

mmqrcode1459224555721

SHIAC SHIAC ARBITRATOR

THAC Arbitrator

                                                        THAC Arbitrator

وکیل چین
وکیل چین وکیل چین

Leave a Reply