دکتر آرش ایزدی

Arash Izadi


وکیل

دکتر آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری

فوق دکترای حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شانگهای

داور بین المللی مرکز داوری بین المللی اتاق ایران و مرکز داوری بین المللی شانگهای


Attorney

ARASH  IZADI

LL.B  LL.M  PhD.
International Law

                                                             Certified  

                                                               Attorney at Law & Legal Adviser   

License Number: 45840

Iranian Bar Center- TEHRAN

“Partner”

Unit 11, Second Floor, No.2 Taheri lane
Artesh sq. Tajrish
Tehran 19578-36654
Iran

Tel: +98-21-222 99 820
Fax: +98-21-22808148

China  : 0086-15001874720  (中国)

Email:  arash_law@yahoo.com

arash.izadi@izadilawoffice.com

mmqrcode1459224555721

SHIAC SHIAC ARBITRATOR

Leave a Reply