دکتر آرش ایزدی

Arash Izadi

 

وکیل

دکتر آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری

فوق دکترای حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شانگهای


Attorney

ARASH IZADI

LL.B  LL.M  PhD.
International Law

                                                             Certified  

                                                               Attorney at Law & Legal Adviser    

                         

License Number: 20667

Iranian Bar Center- TEHRAN

“Partner”

Unit 11, Second Floor, No.2 Taheri lane
Artesh sq. Tajrish
Tehran 19578-36654
Iran

Tel: +98-21-222 99 820
Fax: +98-21-22808148

China  : 0086-15001874720  (中国)

Email:  arash_law@yahoo.com

mmqrcode1459224555721

 

                                                                                                 

Leave a Reply