تماس با ما

contact details

Unit 11, Second Floor, No.2

Taheri lane Artesh sq. Tajrish

Tehran 19578-36654

Islamic Republic of Iran

Tel:   +98-21-222 99 820 | Fax: +98 21 22808148

Mob: +98-912-408 81 61| Mob:+98-912-199-7255


                         Contact us: +989121997255

   Email: arash_law@yahoo.com| arash.izadi@izadilawoffice.com

موسسه حقوقی بین المللی دکتر ایزدی و همکاران

آدرس : تهران ٬ اقدسیه ٬ میدان شهدای  ارتش٬  نبش کوی طاهری٬  پلاک ۲ واحد ۱۱

تلفن :۲۲۲۹۹۸۲۰

موبایل:۰۹۱۲۴۰۸۸۱۶۱ |۰۹۱۲۱۹۹۷۲۵۵

تماس با چین :۰۰۸۶۱۵۰۰۱۸۷۴۷۲۰ 

 Email: arash_law@yahoo.com| arash.izadi@izadilawoffice.com                                                                                                                                        

View Izadi Law Office in a larger map

Leave a Reply